28 Jul 2015

Marriage with Heart

Marriage with Heart
Judul: Marriage with Heart: Hidup Bersama, Bahagia, Bermakna
Penulis: Elia Daryati dan Anna Farida
Penyunting: Ahmad Baiquni
Penerbit: Kaifa
Jumlah halaman: 203
Harga: Rp45.000,00
Tahun: 2015

Ini buku saya yang ke-29

Klik untuk nukilan isi buku