25 Jul 2019

Abu Bakar Ash Shiddiq


Judul: Abu Bakar Ash Shiddiq - seri Kisah Sahabat Rasulullah, saw.

Penulis: Asep Jaidin

Penulis untuk Ayah dan Ibu: Anna Farida

Ilustrator: Nano

Penerbit: Pelangi Mizan 

Tahun Terbit: 2019

Board Book

Harga: Rp50.150,00
Bisa diperoleh melalui: Mizan Store
Ini buku saya yang ke-40

1 Mar 2019

Bilal Bin Rabah

Judul: Bilal bin Rabah - Seri Sahabat Rasulullah, saw.

Penulis: Ana P Dewiyana

Penulis untuk Ayah dan Ibu: Anna Farida

Ilustrator: Joy Subarjah

Penerbit: Pelangi Mizan 

Tahun Terbit: 2018

Board Book

Harga: Rp45.900,00
Bisa diperoleh melalui: Mizan Store
Ini buku saya yang ke-39

3 Jan 2019

My Wushu Journal

Judul: My Wushu Journal
Penulis: Qosima Luthfa Anvari
Penerbit: Bitread Kids
Tahun terbit: 2019
Harga: Rp46.000,00
Pemesanan: 082240412234 (Ani)
Ini buku pertama putri saya, mohon doa