25 Jul 2019

Abu Bakar Ash Shiddiq


Judul: Abu Bakar Ash Shiddiq - seri Kisah Sahabat Rasulullah, saw.

Penulis: Asep Jaidin

Penulis untuk Ayah dan Ibu: Anna Farida

Ilustrator: Nano

Penerbit: Pelangi Mizan 

Tahun Terbit: 2019

Board Book

Harga: Rp50.150,00
Bisa diperoleh melalui: Mizan Store
Ini buku saya yang ke-40